O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (cert. nr 439). Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie odbyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym, prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo–Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (http://www.pttpb.pl/). Bliska jest mi również Terapia Schematu, z którą wiążę swój dalszy rozwój zawodowy. Z tego podejścia korzystam zwłaszcza w pracy z pacjentami zgłaszającymi głębsze problemy osobowościowe oraz długotrwałe, powtarzające się trudności w różnych obszarach życia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w placówkach zajmujących się terapią uzależnień oraz interwencją kryzysową, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego, z którą współpracuję do dzisiaj. Na co dzień udzielam porad i konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię. Ponadto, zajmuję się profilaktyką stresu zawodowego, prowadzę szkolenia z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych, umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. W trosce o dobro swoich pacjentów oraz jakość mojej pracy, duży nacisk kładę na samodoskonalenie, poszerzanie własnej wiedzy i rozwój kompetencji poprzez udział w szkoleniach oraz warsztatach psychologicznych.

Naczelną zasadą, którą kieruję się w swojej pracy, jest relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, dająca przestrzeń na szczerą, otwartą rozmowę o każdym problemie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: internet-media.pl