Psychoterapia

Prowadzona przeze mnie terapia opiera się na założeniach nurtu poznawczo - behawioralnego. Oznacza to, że szczególną uwagę w procesie terapii poświęcimy Twoim myślom na temat siebie, Twojego otoczenia oraz sytuacji, w jakich się znajdujesz. Znaczenie, jakie nadajesz osobistym doświadczeniom wpływa na to, jak się czujesz, jak reaguje Twoje ciało, jakie podejmujesz decyzje i jak się zachowujesz. Być może zdarza się, że reagujesz nadmiernie, a Twoje początkowe myśli okazują się nieprawdziwe. Jednak wiara w nie powoduje, że odczuwasz prawdziwe emocje, które dodatkowe utwierdzają Cię w Twoich przekonaniach. Być może wybierasz takie zachowania (pod wpływem własnym myśli), które jednak Ci szkodzą i potęgują Twoje problemy, co tworzy tzw. mechanizm „błędnego koła”.

Terapia poznawczo - behawioralna koncentruje się na bieżących problemach, które obniżają jakość Twojego życia. Może pomóc Ci uelastycznić sposób, w jaki postrzegasz siebie oraz swoje otoczenie. Ta zmiana ma na celu wypracowanie takiego wzorca myślenia, który jest bardziej adekwatny do Twojej rzeczywistości, mniej szkodliwy dla Ciebie i przynoszący mniej cierpienia. Jednocześnie terapia w tym nurcie pozwala zmieniać nawyki oraz uczy nowych, bardziej korzystnych sposobów reagowania i radzenia sobie z trudnościami.

Możliwe, że Twoje trudności trwają jednak latami, a Ty dostrzegasz pewien wciąż powtarzający się wzorzec funkcjonowania w ważnych obszarach swojego życia- np. zachowujesz się w ten sam, szkodliwy dla siebie sposób, mimo składanych sobie obietnic, że tym razem będzie inaczej, wybierasz wciąż podobnych partnerów i trudno Ci tworzyć inne - bardziej satysfakcjonujące - relacje z ludźmi, stale utwierdzasz się w tym, jak widzisz siebie czy innych ludzi. Taki powtarzający się wzorzec przeżywania, postrzegania siebie i otoczenia to tzw. schemat, „pułapka życiowa”. W nurcie Terapii Schematów uważa się, że schematy wywodzą się z wczesnego dzieciństwa i z okresu adolescencji, a powtarzają się w dorosłym życiu. Kształtują się pod wpływem relacji z ważnymi osobami. Ich nieadaptacyjny charakter wynika z niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych w przeszłości. Wypracowane kiedyś sposoby radzenia sobie z trudnościami mogą jednak usztywniać się i w dorosłym życiu stanowić szkodliwy, powtarzający się wzorzec funkcjonowania. Terapia Schematu może pomóc Ci przezwyciężyć te wzorce i m.in. nauczyć Cię, jak w codziennym życiu dbać o siebie oraz swoje potrzeby w adekwatny, dojrzały sposób.

Pamiętaj, że psychoterapia to proces, który wymaga zaangażowania i czasu. Długość terapii zależy od tego, z jakimi trudnościami będziemy się mierzyć i co będziesz chciał/a zrobić dla siebie. To ty decydujesz, w którym momencie terapia jest dla Ciebie wystarczająca, a poziom osiągniętych celów - zadowalający.

Umów się na konsultację

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl