Psychoterapia

W prowadzonej przeze mnie psychoterapii integruję podejście poznawczo-behawioralne oraz terapię schematów. Sposób i styl mojej pracy zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb pacjenta, jego problemów oraz oczekiwań względem terapii. Bardzo ważna jest dla mnie także relacja terapeutyczna, która zajmuje szczególne miejsce w mojej pracy. Uważam, że bezpieczna, akceptująca, ale i otwarta, szczera relacja ma działanie leczące. To podstawa każdego procesu psychoterapeutycznego oraz niezbędny element skutecznej terapii.

Problem bieżący, dokuczliwe objawy utrudniające codzienne funkcjonowanie
Początkowo będziemy pracować nad lepszym zrozumieniem Twojego problemu, z którym do mnie przyjdziesz. W myśl założeń terapii poznawczo-behawioralnej czytaj dalej…

Problem długofalowy, usztywnione wzorce funkcjonowania, schematy
Może się jednak okazać, że problem, z którym się do mnie zgłosisz nie dotyczy tylko sytuacji bieżących, a Twoje trudności narastają latami. Ty sam/sama dostrzegasz pewien wciąż powtarzający się wzorzec funkcjonowania w ważnych obszarach swojego życia, ale trudno Ci reagować inaczej, gdyż „tak po prostu czujesz” czytaj dalej…

Pamiętaj, że psychoterapia to proces, który wymaga zaangażowania i czasu. Długość terapii zależy od tego, z jakimi trudnościami będziemy się mierzyć i co będziesz chciał/a zrobić dla siebie. To ty decydujesz, w którym momencie terapia jest dla Ciebie wystarczająca, a poziom osiągniętych celów - zadowalający.

Umów się na konsultację

Problem bieżący, dokuczliwe objawy utrudniające codzienne funkcjonowanie


Początkowo będziemy pracować nad lepszym zrozumieniem Twojego problemu, z którym do mnie przyjdziesz. W myśl założeń terapii poznawczo-behawioralnej, będziemy badać Twoje myśli na temat siebie, otoczenia i sytuacji problemowych; emocje, jakie im towarzyszą; reakcje Twojego ciała oraz twoje zachowania/działania, które podejmujesz, by radzić sobie z trudnościami.

Pozwoli nam to zidentyfikować czynniki wzmacniające Twój problem oraz obszary do zmiany, służącej poprawie komfortu Twojego życia. W nurcie poznawczo-behawioralnym znaczenia, jakie nadajesz osobistym doświadczeniom (mogą okazać się nieadekwatne do rzeczywistości, a jednocześnie być źródłem cierpienia i problemów) mają szczególne znaczenie, gdyż powodują prawdziwe emocje, które z kolei wywołują określone reakcje w Twoim ciele i wpływają na Twoje zachowanie.

Powyższe elementy są ze sobą powiązane, a praca nad zmianą w jednym obszarze (np. nad sposobem, w jaki zazwyczaj postrzegasz siebie czy innych ludzi) ułatwia zmiany w pozostałych obszarach (np. emocje, które przeżywasz w relacjach interpersonalnych czy sposób, w jaki postępujesz).

Problem długofalowy, praca nad usztywnionymi wzorcami funkcjonowania


Może się jednak okazać, że problem, z którym się do mnie zgłosisz nie dotyczy tylko sytuacji bieżących, a Twoje trudności narastają latami. Ty sam/sama dostrzegasz pewien wciąż powtarzający się wzorzec funkcjonowania w ważnych obszarach swojego życia, ale trudno Ci reagować inaczej gdyż „tak po prostu czujesz”- np. stale utwierdzasz się w tym, jak widzisz siebie czy innych ludzi, wybierasz wciąż podobnych parterów, masz trudności w tworzeniu bardziej satysfakcjonujących relacji, mimo składanych sobie obietnic, że tym razem będzie inaczej.

Taki powtarzający się wzorzec przeżywania, postrzegania siebie i otoczenia to tzw. schemat, „pułapka życiowa”. W nurcie Terapii Schematów uważa się, że schematy wywodzą się z wczesnego dzieciństwa i z okresu adolescencji, a powtarzają się w dorosłym życiu. Kształtują się pod wpływem relacji z ważnymi osobami. Ich nieadaptacyjny charakter wynika z niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych w przeszłości.

Wypracowane kiedyś sposoby radzenia sobie z trudnościami mogą jednak usztywniać się i w dorosłym życiu stanowić szkodliwy, powtarzający się wzorzec funkcjonowania. Terapia Schematu może pomóc Ci przezwyciężyć te wzorce i m.in. nauczyć Cię, jak w codziennym życiu dbać o siebie oraz swoje potrzeby w adekwatny, dojrzały sposób.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl